[EPUB] ✶ Dievs IR Tepat ✻ Juris Rubenis – Horsebackridinggeorgia.us

[EPUB] ✶ Dievs IR Tepat  ✻ Juris Rubenis – Horsebackridinggeorgia.us
  • Hardcover
  • 1 page
  • Dievs IR Tepat
  • Juris Rubenis
  • English
  • 16 June 2017
  • 9789984048444

Dievs IR Tepat Gr Mata V L Tos B T Pirm S Iepaz An S Starpnieks Cilv Kiem, Kas Grib Tu Vienk R I Uzzin T Par Dievu, Par Attiec B M Ar Vi U, Par Kristiet Bas Pamatjaut Jumiem Kristiet B Pa Reiz Past V Da Das Konfesijas, Ta U Kristus Ir Viens Ir Svar Gi Paraudz Ties P Ri Konfesiju Robe M Uz Kristus V Sts B T Bu.